همیشه با یکدیگر با ملاطفت و مهربانی رفتار نمائید

با دشمنان اسلام و منافقین سرسختانه بجنگید و جهاد نمائید.