کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای با مذاکرات بین‌المللی برای خلع سلاح مخالفت می‌کنند

معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه گفت: کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای با هر ابتکار و پیشنهادی برای شروع مذاکرات بین‌المللی در خصوص خلع سلاح هسته‌ای مخالفت می‌کنند.