توقف جریمه مکانیزه خودروهای فاقد معاینه فنی در پایتخت

طرح جریمه مکانیزه خودروهای فاقد معاینه فنی فعلا اجرا نمی شود.۰۹:۵۹ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر