نشست الجزیره قیمت نفت را بالا برد

ورود نمایندگان بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان به اجلاس الجزیره برای گفتگو درباره راههای کمک به بازار نفت سبب شدقیمت نفت افزایش یابد.۰۹:۵۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر