کفاشیان: جام جهانی قطر فرصتی برای نشان دادن چهره واقعی اسلام است