حمله به سوریه؛ امتیاز اوباما به صهیونیست‌ها در ازای انتخابات ۲۰۱۶