دو آمار متضاد دولتی از جهت تورم

آمارهای «بانک مرکزی» نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه به ۹/۵ درصد رسیده است و طی سه ماه تابستان سال جاری روند صعودی داشته است.