کاریکاتور/ مدرسه خرافاتی

ایران خبر- رئیس جمهور گفت: مدرسه جای خرافات نیست.