ادعای اوباما: به لطف دیپلماسی، راه‌های دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را مسدود کردیم

رئیس جمهور آمریکا مدعی شد این کشور با دیپلماسی توانست راه‌های دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را مسدود کند.