ادعای اوباما: به لطف دیپلماسی، راه‌های دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را مسدود کردیم