نام والت‌دیزنی و مایکروسافت در فهرست خریداران احتمالی توییتر

شرکت توییتر احتمالاً تا ۴۵ روز آینده به یکی از شرکت‌های فناوری بزرگ فروخته می‌شود.