ویسی: هر ۲ تیم ارزش سه امتیاز بازی فردا را می‌دانند