وزیر خارجه کویت: با اسرائیل همکاری اطلاعاتی نداریم

وزیر خارجه کویت هرگونه همکاری اطلاعاتی این کشور و رژیم صهیونیستی را تکذیب کرد.