مسئول سکوهای پرتاب موشکهای تاو داعش در رقه کشته شد

مسئول سکوهای پرتاب موشکهای تاو که در اختیار گروه تروریستی داعش قرار دارد در شهر رقه به همراه سه نفر از همراهانش کشته شد.