طاهری: نشان دادیم می‌توانیم قهرمان جهان شویم

بازیکن تیم ملی فوتسال گفت: با شکست برزیل نشان دادیم می‌توانیم شایسته قهرمانی جهان باشیم