تصاویر/ سلاح‌ها و تجهیزات ۲ تروریست دستگیر شده تبعه پاکستانی در سراوان