وزارت نیرو تفریحی سد نمی‌سازد/ ساخت ۱۰۰۰ کیلومتر تونل آب در ایران

به‌ گزارش خبرگزاری ایمنا، ستار محمودی در همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران با بیان اینکه آمار نشان می‌دهد که حدود ۱.۵ میلیارد نفر در سراسر جهان در عرصه آبی اشتغال دارند و حدود ۲۵۰ نوع شغل در عرصه‌های آبی وجود دارد که ساخت سد و تونل از این نوع هستند، گفت: برخی هنوز […]