هیچ کشوری به اندازه ایران برای مقابله با تروریست‌ها هزینه نکرده است

نماینده مردم تهران گفت: ایران همواره پیش قدم مبارزه با تروریسم بوده و هیچ کشوری به اندازه ما هزینه‌‌ای برای مقابله با تروریست‌ها نپرداخته است.