هیچ کشوری به اندازه ایران برای مقابله با تروریست‌ها هزینه نکرده است