نباید در مورد قراردادهای مالی به گونه‌ای رفتار کنیم که گویا واهمه‌ای از مبارزه با تروریسم داریم

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: روح حاکم بر قراردادهای مالی مبارزه با تروریسم است و ما که بیشترین هزینه را در این باره پرداخت کرده‌ایم نباید به گونه‌ای رفتار کنیم که گویا واهمه‌ای از مبارزه با گروه‌های تروریستی داریم.