شش نشانۀ کمبود «روی» در بدن انسان

وجود روی برای حفظ قدرت سیستم ایمنی بدن و روند روان تقسیم سلولی نیاز است. در شرایطی که بسیاری از ما میزان کافی روی را از رژیم غذایی خود دریافت می کنیم، برخی افراد ممکن است با کمبود روی مواجه شوند….