روی خط خبر/ "نورالدین، پسر ایران" روایت های تلخ و شیرین جبهه

نویسنده کتاب «نورالدین، پسر ایران»، گفت: علت استقبال مردم از این کتاب، باز گو کردن واقعیت های تلخ و شیرین جبهه و جنگ بود.۱۰:۱۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر