در بازی با پرسپولیس باتجربه‌ها به کار تیم می‌آیند/ ناچار به پیروزی در بازی خانگی هستیم