توقف واردات گازوئیل و صادرات ۲۰ میلیون لیتر در روز

وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر صرفه‌جویی مناسبی در مصرف گازوئیل محقق شده است به گونه‌ای که امکان صادرات روزانه ۲۰ میلیون لیتر گازوئیل را داریم و واردات متوقف شده است.