هشدار آمریکا نسبت به حملات تروریستی علیه هتل‌های آمریکایی در ترکیه

کنسولگری آمریکا در شهر آدانای ترکیه به شهروندان آمریکایی هشدار داد که تهدیدات معتبر و خاصی را درباره احتمال فعالیت‌های تروریستی علیه هتل‌های آمریکایی در این شهر دریافت کرده است.