عربستان خطایی بکند تنبیهی می‌شود که خبری از وهابیت در دنیا نباشد

مشاور ویژه فرمانده معظم کل قوا گفت: اگر عربستان خطایی کند تنبیهی می‌شود که دیگر خبری از عربستان سعودی و وهابیت در جهان نباشد.