افزایش دیون خارجی کشورهای جهان به بیش از ۵ هزار میلیارد دلار