لزوم توجه به تبیین اهداف انقلاب اسلامی برای نسل آینده

مدیرکل دفتر نظارتی آموزش و پرورش توجه به تبیین اهداف انقلاب اسلامی برای نسلهای آینده را از مهمترین مامو‌ریت‌های فرهنگیان بسیجی دانست