لزوم توجه به تبیین اهداف انقلاب اسلامی برای نسل آینده