مسئول پرتاب موشک های «تاو» داعش کشته شد

مسئول سکوهای پرتاب موشک های تاو گروه تروریستی داعش به همراه سه نفر از همراهانش کشته شد….