ذوالفقار در حال ورود به هوا فضای سپاه است

فرمانده نیروی هوا فضای سپاه گفت: موشک ذوالفقار در حال ورود به سازمان رزم نیروی هوا فضای سپاه است.۱۰:۳۰ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر