کتاب شهید شاطری فردا رونمایی می‌شود

آئین رونمایی از کتاب معمار محبت، زندگینامه سردار سرافزار شهید حسن شاطری (حسام خوشنویس) برگزار می‌شود.