ریبری: یک بار دیگر به اوج آمادگی رسیدم

ستاره فرانسوی بایرن مونیخ تاکید کرد یک بار دیگر به روزهای اوج رسیده است.