از اهداف شورای جهانی صنایع دستی، همبستگی بین هنرمندان است

پیشکسوت قلمزنی اصفهان در نمایشگاه بین المللی صنایع دستی «سیمرغ»: تعصب بدون دانش و دانش بدون تعصب نیز بی فایده است   به گزارش ایمنا، منصور کیخسروی یکی از هنرمندان پیشکسوت اصفهان در رشته قلمزنی است که دو اثر ویژه وی یعنی گلدان بزرگ نقره ای با نام« سیمرغ» و هم چنین تابلوی «همبستگی» از […]