قطبی: در آسیا داورها با اعمال نفوذ انتخاب می‌شوند

افشین قطبی، سرمربی سابق تیم ملی که پیش تر در کشورهای تایلند و ژاپن نیز مربی گری کرده مدعی شد که انتخاب داورها در آسیا با اعمال نفوذ انجام می‌شود.