مستند زندگی خطیبی که اراذل تهران را توبه داد، فردا رونمایی می‌شود

مستند «شیخ‌رضا» بر اساس زمانه و زندگی شیخ‌رضا سراج روز چهارشنبه ساعت ۱۶:۳۰ رونمایی می‌شود.