مستند زندگی خطیبی که اراذل تهران را توبه داد، فردا رونمایی می‌شود