۹۰ درصد خودروهای مسروقه مربوط به ۵ نوع خودرو به ترتیب سرقت؛ پراید، پژو۴۰۵، پرشیا، سمند و نیسان است

ساوری با اشاره به اجرای طرح نصب تراشه بر روی خودروها گفت: با توجه به ایمنی کم خودورهای تولیدی ۸۸ و ماقبل آن، نصب این تراشه توسط مالکلین خودرو در کاهش سرقت خودورها موثر است.