۹۰ درصد خودروهای مسروقه مربوط به ۵ نوع خودرو به ترتیب سرقت؛ پراید، پژو۴۰۵، پرشیا، سمند و نیسان است