امسال ۲۳ هزار تماس با شماره ۱۹۷ برقرار شد/ ۶۳ درصد مردم در سال‌های گذشته از عملکرد پلیس رضایت داشتند

رئیس پلیس آگاهی تهران گفت: احساس امنیت در بین هموطنان مطلوب نیست و این نشان دهنده این است که پلیس و توانمندی هایش درست به مردم معرفی نشده است.