امسال ۲۳ هزار تماس با شماره ۱۹۷ برقرار شد/ ۶۳ درصد مردم در سال‌های گذشته از عملکرد پلیس رضایت داشتند