کدام تیم برای بختیار رحمانی پیشنهاد داده است؟

ستاره نیمکت نشین استقلال از یک تیم پیشنهاد دارد ولی نام تیم خواهانش را اعلام نکرده است.