۹۰ درصد خودروهای مسروقه به ترتیب کثرت، پراید، پژو۴۰۵، پرشیا، سمند و نیسان است