شمس و سقراط

به گزارش ایمنا، اگر چه به قول سلطان ولد: «هیچ آفریده‌ای را بر حال شمس اطلاعی نبوده چون خویش را در پرده اسرار فرو می‌پیچید…» اندک آثار بر جای مانده او را محمد بن علی بن ملک داد تبریزی، زادۀ سال ۵۸۲ هجری قمری معرفی می کنند. عشق او به سفر چنان بوده که او […]