اصلی‌ترین مطالبه مردم مسئله بیکاری و رکود است

نماینده مردم داراب و زرین دشت گفت: عده‌ای در کشور به هر بهانه‌ای می‌خواهند مردم را سرگرم مسائل حاشیه‌ای کنند تا اصل موضوع فراموش شود.