مصادیق گروه‌های تروریستی توسط شورای عالی امنیت ملی مشخص می‌‌شود/ عده‌ای به دنبال سرگرم کردن مردم به مسائل فرعی هستند