طلا، نقره و برنز دو ۶٠٠ متر در ویتنام؛/ ثمری طلایی شد، قاسمی نقره گرفت

 نمایندگان دو و میدانی ایران به ۳ مدال رنگارنگ پنجمین دوره بازی های ساحلی رسیدند.