انتخابات AFC برای شورای فیفا لغو شد

با رای ۴۲ فدراسیون انتخابات AFC برای معرفی نامزدهای آسیایی در شورای فیفا لغو شد.