مجری ایران ستیز الجزیره در آغوش صدام (ویدیو)

در پی اقدام فیصل القاسم، مجری جنجالی الجزیره، در انتشار ویدیویی قدیمی از یک سخنرانی ضد ایرانی صدام، اکنون ویدیویی از دیدار گرم او با صدام منتشر شده است….