قاچاق کالا از مناطق آزاد را قبول ندارم/ ایجاد ۳ منطقه آزاد تجاری در مرز عراق

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با بیان اینکه به هیچ وجه قاچاق کالا از مناطق آزاد را قبول ندارم، افزود: سیاست دولت تسهیل شرایط برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد توسط بخش خصوصی است.